F
a
v
o
r
i
t
e
s
Favorites
Private: /min
My credit:
:
Average:5.0 (40)
Kazdy den okrem vikendov od 7 do cca 14.
Zisti si v pvt..:)
Som otvorena vsetkym vzrusujucim hratkam.
Nic,nedam sa rozladit.:)
3
164
50
Brown
Yes
Yes
0 year, 0 month, 2 day
Size
Language
Gender
Free chat: 1, filtered: 1
MandyBlaire
1.50 credit/min
Private chat: 1, filtered: 1