F
a
v
o
r
i
t
e
s
Favorites
Average:5.0 (32)
podľa nálady
Ahojte, poďme sa trochu zabaviť
Starostlivosť a pozornosť!
Zlé správanie, za ktoré vás môžem potrestať!)
2
165
58
Blue
Brown
Heterosexual
No
No
No
Yes
2 hour, 45 minute, 29 second

Comments