F
a
v
o
r
i
t
e
s
Favorites
Average:3.0 (11)
běžně tu jsem denně od 7 do 11 a večer od 19 do 24 hodin
0,5 - 0,9 lehká erotika 1,0-1,5 standard víc jak 1,5 dle dohody
Třeba ty :-)
2
165
60
Green
Brown
Bisexual
Yes
Yes
No
Yes
1 hour, 24 minute, 45 second